Grafisk formgivning

Grafisk formgivning är konsten att utforma text och bild på ett sådant sätt att formen speglar avsändaren och innehållet samt lockar de tilltänkta läsarna att ge sig i kast med att ta del av innehållet och förhoppningsvis bli så intresserade att de gladeligen fortsätter ända till slutet!
I mixen finns förstås även den grafiska formgivarens preferenser. Stora närbilder, humor och lite snygg dekor är mycket uppskattat på Grafiska Språnget!

Illustration

Informationsgrafik är en utmaning för en grafisk formgivare/illustratör. Där samverkar text och bild på ett unikt sätt och inget kan uteslutas – en balansgång mellan tydlighet och detaljrikedom. Samma sak gäller för diagram. Specialkompetens finns inom biologi och medicin.
När det finns tid över blir det ofta kollage av egna bilder från scanner och kamera. Då är det som ska förmedlas den egna förundran över variationsrikedomen i naturens strukturer och former.

bokomslag Vårt klimat
Blomkollage