Årsredovisning

Årsredovisningar tillhör inte det vanligaste uppdragen, men en gång om året blir det en för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Text, mycket tabeller och några diagram – för övrigt väldigt stramt.

Vägledande dekor

Då det inte finns mycket bildmaterial i dessa årsredovisningar har dekoren genom åren fått växa fram som ett stående, men varierat inslag, i den grafiska formen. Syftet är att få in en tilltalande färgpalett, en dekor som även fungerar som vägledande för de olika sektionerna; resultatredovisning, ekonomisk och tabellbilaga.