FAS årsredovisning 2009

Årsredovisningar för FAS redovisar verksamhetsåret omsatt i siffror. Den innehåller många tabeller och några diagram. Stramt och tydligt. Roligt att få ta ut svängarna med dekorationer runt om. Men inte bara ögongodis – dekoren ger publikationen struktur och underlättar att hitta de olika avsnitten.

Tankar om dekoren

FAS verksamheter nationellt och internationellt – sprider som som ringar i vattnet. De utgår från olika punkter men kommer förr eller senare att samverka.

FAS Årsredovisning 2009
FAS Årsredovisning 2009 – uppslag

FAS Årsredovisning 2009

Grafisk form, omslag, illustrationer och layout av Lena Eliasson.

Produktionsledning Prospect Communication.