Bokformgivning

Boken är en av människans bästa uppfinningar. Mellan dess pärmar kan man få inträde till en mängd olika världar. Det är det som gör bokformgivning till en sådan rolig syssla. Utifrån en given text och en fastställd ambition är det formgivarens uppgift att presentera materialet så att läsaren kan förstå och ta till sig materialet så bra och enkelt som möjligt. Redskapen är disposition, typografi, färg, form, proportioner och vid behov grafik, illustrationer och foton.

God bokform

Vad som är god bokform kan diskuteras. En del säger att formgivarens uppgift är otacksam, för om hon gör ett bra jobb så märks det inte alls. Man utgår då från att formgivningen är en störande faktor som komprometterar den rena tanken – formen är något som bör hållas under kontroll. Men det omvända kan också hävdas. Den grafiska formen lyfter texten till ny klarhet – och det märks.
Skillnaden mellan manus och färdig produkt är alltid stor.