Diagram

Grafiska Språnget har specialkompetens inom biologi och medicin och får därför många uppdrag inom dessa områden – det underlättar att förstå vad det handlar om för att kunna avgöra hur ett diagram kan förenklas eller kompletteras – i samråd med redaktör och författare naturligtvis. De kan sitt innehåll och vad som ska framhävas. Illustratörens uppgift är att bistå med är hur.

Diagram på längden och på tvären

Fack- och läroboksillustrationer är ofta en fråga om samordning och justering av befintligt material och kanske komplettera med några nya bilder, enkla såväl som komplicerade. Då är det inte lika viktigt att kunna ämnesområdet, se nedan. Däremot är det alltid bra att kunna "diagramspråket".