Sammanslagningar av diagram

Två diagram blev ett. Åldersdistributionen i Sverige 1870 och 2008. Det blev tydligare att visa på utveckling när de två diagramen lades över varandra och fick samma skala.

Geriatrisk nutrition, Studentlitteratur 2010

Illustrationer av Lena Eliasson, m.fl. Grafisk form och layout av Lena Eliasson.

Åldersdistribution för svenska befolkningen 1870 och 2008