Tidsmönster för virusinfektioner

Överblickbar jämförelse av sjukdomsförloppet mellan olika virus och vad olika begrepp betyder.

Mikrobiologi för sjuksköterskor, Norstedts 2010

Illustrationer, omslag, grafisk form och layout av Lena Eliasson.

Tidsmönster för virusinfektioner