Folder

Den viktigaste informationen komprimerad till en folder – lätt att dela ut – lätt att bära med sig ... och inte minst rolig att formge!

Vem är avsändare

Målgruppen är alltid viktigt. Och det är avsändaren också. Det kan vara riktigt roligt att göra foldrar för små soloföretag. Det finns större plats för det personliga tilltalet.