Rosenmetoden är friskvård – ett sätt att lyssna inåt i kroppen med frågan om "Hur har jag det egentligen? Gömmer jag mig?"

En mycket personlig folder!