FAS centres for reseach

Presentationsfolder över de forskningscentra som FAS stödjer inom ramen för sitt uppdrag. Varje centrum en cirkel och tillsammans i en övergripande forskningsstrategi.
Bra tema för illustrationer som också används som vägledning i foldern.

FAS centrum

Grafiska Språnget grafisk form, omslag med illustration samt layout. Fortfarande en favorit!

Produktionsledning Prospect Communication.

FAS 10 research centres
FAS 10 research centres