Från kvinnohälsa till genusmedicin

En antologi om kvinnors hälsa från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Forskare berättar om nya spännande projekt och hur forskning i genusmedicin kan bidra till bättre hälsa för kvinnor, såväl som män.

Grafisk form och layout

Lena Eliasson skapade en grafisk form som inte bråkar med de expressiva illustrationerna – självklart anpassad till FAS grafiska profil.

Produktionsledning Prospect Communication.

Från kvinnomedicin till genushälsa
Från kvinnomedicin till genushälsa – inlaga

Illustrationer Tove Hennix, www.hejform.com