Fokus på insamling

Frivilligorganisationernas insamlingsråd håller varje år en konferens med olika tema. Grafisk form, original och illustration från Grafiska Språnget.

FRII – inbjudan till konferens