Informationsgrafik

Informationsgrafik handlar om att visa på processer, relationer och proportioner på ett enkelt och tydligt sätt. Det är en typ av illustration där det viktigaste arbetet sker på skisstadiet, i urval, redigering och komprimering av information till en lättförståelig helhet. Den färdiga bilden är ofta väldigt enkel både i innehåll och utförande – men det är just det enkla som kan vara svårt att åstadkomma.

Inlärningsstilar

Det finns två starka skäl att använda sig av informationsgrafik. Dels för sådan information som skulle vara omöjlig eller i alla fall väldigt omständlig att beskriva i ord, dels då den visuella informationen förstås på ett annan sätt en en löpande text och kan därför bidra till såväl förståelse som minnesbilden. Det ju så att om det som går in genom alla sinnen även går in i alla minnen. Det är en utmaning för en illustratör och grafisk formgivare att få in så många inlärningsstilar som möjligt i en trycksak som per definition ju bara omfattar det visuella sinnet, via text och bild. Det kommer bli spännande att vara med utvecklingen för interaktiva medier där även hörsel, rörelse och interaktivitet kan få utrymme.