Bakteriens uppbyggnad

Principskiss över uppbyggnaden av en gramnegativ bakterie (som har kapsel).

Mikrobiologi för sjuksköterskor, Norstedts 2010

Illustrationer, omslag, grafisk form och layout Lena Eliasson.

Gramnegativ bakterie