Informationsgrafik i marginalen

Jordens utveckling under 4,5 miljarder år. Så mycket tid innan något hände! ... och på slutet människans uppkomst. Att skriva 4,5 miljarder år tar ungefär lika mycket plats som att skriva 4,5 miljoner. När man ritar det blir skillnanden mycket större!

Vårt klimat, Norstedts 2009

Uppslag ur vårt klimat, illustration av Lena Eliasson.

vårt klimat – tidsperspektiv
vårt klimat – tidsperspektiv