Lärobok

Läroboken är en illustrerad fackbok men speciellt fokus på pedagogiskt inlärning, dels genom (en förhoppningsvis) genomtänkt presentation i text och bild, dels genom att den ofta innehåller bra summeringar och instuderingsfrågor. Men ur formgivningsynpunkt är den väldigt lik en illustrerad fackbok. Några exempel.

Lättillgänlig fakta!?

Formgivning för att lyfta fram, förtydligas och förstärka. Gärna välkomnande, lättillgängligt och varierat. Var går gränsen för att det blir banalt och rörigt?