Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna – 100 volymer stort

Sveriges största bokverk – någonsin. Det beräknas bli över 100 volymer när det är färdigställt. Under 2011 utkommer volym 12 och 13. Ett populärvetenskapligt praktverk där Sveriges 55.000 flercelliga organismer (dvs. svampar, växter, djur) ska presenteras. Projektet ingår i det svenska artprojektet (Artdatabanken, SLU) för att bevara den biologiska mångfalden. Om vi inte vet vilka som finns och hur de ser ut hur ska vi kunna engagera oss i deras bevarande! Den kunskapsluckan vill Nationalnyckeln råda bot på. Engagera dig du med. Prenumerera.

NN Långhorningar

Långhorningar (2008) beskriver 127 arter, däribland några av Sveriges mest spektakulära skalbaggar – timmermannen, alpbock och björkvedbock. Fantastiska bilder och intressanta artbeskrivningar.
Lena Eliasson har tagit fram den grafiska formen för hela bokverket och deltar i layoutarbetet av vissa volymer tillsammans med Katarina Nyberg på Nationalnyckeln.

Illustrationer Martin Holmer.

Nationalnyckeln, Långhorningar, omslag
Nationalnyckeln, Långhorningar, uppslag