Skolporten Matchmail

En logotyp som växte fram i flera steg. Först gjordes internetapplikationen – därefter stramades formerna åt och logotypen var klar!
www.skolporten.se/matchmail

Skolporten matchmail