Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet lever fortfarande – fast numera oftast i digital skepnad. De digitala blir allt bättre ju mer publiseringsverktygen utvecklas – och formgivaren har återigen en uppgift att fylla. Bra grafisk form är alltid tydligare och mer lättillgänglig än dålig.

Olika format

Från vänster: Tryckt i två-färg, digitalt i publiseringsverktyg, pdf distribuerad via e-post, fyrfärgstryck i olika språkversioner.