Forskning och Resultat

Nyhetsbrev om avslutade och pågående forskningsprojekt inom arbetsliv och socialvetenskap. Alltid lika roligt att pussla ihop ett kompakt nyhetsbrev!

Forskning och Resultat

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, 2003–2010.

Grafisk form och layout av Lena Eliasson. Produktion Prospect Communication.

Nyhetsbrev från FAS: Forskning och Resultat