Nyhetsbrev för dax

Digitalt e-postdistribuerat nyhetsbrev för ett nätverk för 50+ på internet. Mallarna var givna, loggan likaså – men det fanns ändå en uppgift kvar: Att skapa ett brevhuvud. Det gjorde jag.

dax digitalt nyhetsbrev