Nyhetsbrev på olika språk

Anpassning för olika nordiska språk. Finskan har många och långa ord! Det måste man ta hänsyn till i den grafiska formen. Och det underlättar om det finns en bra redigerare på respektive språk så att det kan jämna ut sig.

Newsletter

Philips belysningsdivision, 2004–2006.

Grafisk form anpassad till dåvarande profil Lena Eliasson. Produktion IQM AB.

Nyhetsbrev för Philips belysningsdivision
Nyhetsbrev för Philips belysningsdivision