Nyhetsbrev som hybrid

Ett nyhetsbrev gjort som en print men distribuerad som en pdf. Grafisk form och tidningshuvud anpassad till en befintlig profil för UK Trade and Investment.

nyhetsbrev för UK trade and investment