Omslagsillustration

Ett omslag (på en bok, en inbjudan, folder, etc) är text och bild i samverkan. Ibland utgör texten hela omslaget, men vanligen kombineras den med en bild, en illustration eller ett foto. Gränsen mellan en formgivares uppdrag och illustratörens är glidande när det gäller omslag – för vad räknas typografin som? Den bildar ju en ordbild som kan vara väldigt expressiv. Men i slutänden spelar det ingen roll – bara det blir bra!

Illustrationen

Ofta görs omslagsillustrationen med tomma områden – det måste ju finnas plats för texten, och ska den vara läsbar! ... Man kan ju alltid göra det enkelt för sig genom att dela ytan i två delar. Men, det är roligare att integrera text och bild!