Omslag och diagram i ett

Ett lite mer spektakulärt diagram – fast korrekt då alla siffror stämmer.

Svensk Botanisk Tidskrift, 2000

Omslaget visar hur många svenska arter som är rödlistade inom respektive organismgrupp – ett omslag som blev både attraktivt och informativt (...och självklart fanns det tydligare diagram i inlagan.)

omslag svensk botanisk tidskrift - rödlistade arter