Forskningsriktade databaser

Om tillgänglighet och synlighet av internationella databaser över bl.a. det mänskliga genomet som kan bidra till forskning på många nivåer. Omslagsbild till en konferensrapport om möjligheter och begränsningar.

E-science

En konferens samordnat av Vinnova och Brittiska Ambassaden i Stockholm 2007.

e-science cover illustration