Vinjettbilder – Vårt klimat

Genomgående temat för vinjettbilderna var att med diagram, kartor och liknande spegla innehållet för respektive kapitel. Färgskalan går från akut (rött) till lugnt (blå) som en inbyggd förhoppning över tilltagande klarhet över vad vi kan och bör göra för att minimera skadeverkningarna.

Vinjettbild kapitel 2

I kapitel 2 handlar det om att målsättningen bör vara att begränsa temperaturhöjningen till högst 2 grader. Så härligt när det stämmer!

Vårt klimat – vinjettbild kap 2
Vårt klimat – alla vinjettbilder