Design mot brott

Fem olika exempel på hur man kan bygga in brottsbekämpning i designen.
Kundvagnen som aldrig försvinner, stöldsäkrade handväskor, knarkbefriade toaletter, en tryggare spårvagn (och hållplatser) samt färgklämma mot snatterier.

Design mot brott, Brå 2002

Omslag, grafisk form, illustrationer, vinjettbilder av Lena Eliasson.
Projektledning Prospect Communication

Design mot brott – vinjettbild stöldskyddsmärkta kundvagnar
Design mot brott – vinjettbilder x 4